Vietnamese Khi Cần Hỗ Trợ (When to Get Help)

عربي

  Somali 

Tiếng Việt 

English 

  Français

Español

Dấu hiệu báo động:

• Không phản ứng với âm thanh ở bất kỳ độ tuổi nào

• Trẻ sơ sinh không cử động hoặc giật người lên khi có âm thanh lớn phát ra

• Không nói bi bô khi trẻ sơ sinh lên chín tháng

• Không bật nói ra chữ nào khi được 18 tháng

• Không làm theo mệnh lệnh đơn giản khi được hai tuổi

• Vẫn tiếp tục lắp bắp khi được 3 tuổi rưỡi

• Âm lượng kém vào bất kỳ độ tuổi nào

• Nhiễm trùng tai tái phát vì những chứng này có thể làm giảm thính giác

• Kết quả xấu khi  kiểm tra thính giác sơ sinh ở một hoặc cả hai tai

Mặc dù ở mỗi trẻ đều phát triển ở các mức độ khác nhau, luôn có những giai đoạn quan trọng về lời nói, ngôn ngữ và thính giác mà trẻ phải đạt được đến một độ tuổi nào đó.

Hiệp Hội Ngôn Ngữ Nghe Nói Hoa Kỳ có các bản liệt kê kiểm tra cho các giai đoạn quan trọng thích hợp với độ tuổi. Khi kiểm tra trẻ, luôn ghi nhớ rằng mỗi trẻ đều khác nhau. Trẻ thường không thành thạo hết mọi điều trong một nhóm cho đến khi trẻ đạt độ tuổi trên cao trong mỗi phạm vi độ tuổi.

Chỉ vì trẻ không thành thạo một kỹ năng từ một phạm vi độ tuổi không có nghĩa là trẻ có vấn đề. Nếu trẻ không thành thạo nhiều thứ trong một phạm vi độ tuổi, khi đó sự hỗ trợ của một chuyên gia thính học và chuyên gia trị liệu về lời nói-ngôn ngữ có thể cần thiết. Để xem bản danh mục kiểm tra, vui lòng vào trang mạng www.asha.org/public/speech/development/chart.htm .

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital