Vietnamese Chương Trình Thính Học (Audiology Program)

عربي

  Somali 

Tiếng Việt 

English 

  Français

Español

Chương Trình Thính Học là một phần chuyên về thính giác của Phòng Khám Nghe và Nói tại Children's Mercy Hospitals and Clinics.

Mỗi năm tại Hoa Kỳ, trong 1,000 trẻ sơ sinh có khoảng một trẻ được sinh ra mắc chứng mất thính giác từ nặng đến vĩnh viễn hoàn toàn và trong 1,000 trẻ sơ sinh thì có sáu trẻ được sinh ra mắc chứng mất thính giác ở các mức độ khác. Mất thính giác ở thời thơ ấu có thể gây ra những vấn đề về khả năng giao tiếp và học hỏi của trẻ.

Những đường dẫn sau đây cung cấp cho quý vị thêm nhiều thông tin về vấn đề thính giác, mất thính giác, kiểm tra thính giác, điều trị mất thính giác, và các dịch vụ do Chương Trình Thính Học giới thiệu tại Bệnh viện Children's Mercy.

•  Thính giác 101

•  Mất Thính Giác

•  Kiểm Tra Thính Giác Của Trẻ

•  Trợ Thính

•  Can Thiệp Sớm

• Gặp Gỡ Ban Nhân Viên Thính Giác

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital