Vietnamese Chương Trình Ngôn Ngữ (Speech Program)

عربي

  Somali 

Tiếng Việt 

English 

  Français

Español

Chương Trình Ngôn Ngữ là một phần chuyên về lời nói và ngôn ngữ của Phòng Khám Nghe và Nói tại Children's Mercy Hospitals and Clinics. Các chuyên gia trị liệu về lời nói-ngôn ngữ của Chương Trình Ngôn Ngữ tiến hành đánh giá, tư vấn, cố vấn phụ huynh và các liệu pháp dành cho trẻ em mắc chứng rối loạn giao tiếp hoặc rối loạn ăn uống/nuốt.

Sau khi đánh giá, chuyên gia trị liệu về lời nói-ngôn ngữ lập một kế hoạch chăm sóc cho từng trẻ. Chương Trình Ngôn Ngữ xem phụ huynh là những thành viên rất quan trọng của nhóm điều trị. Vì vậy, phụ huynh phải theo dõi các buổi trị liệu để họ có thể tìm hiểu cách giúp trẻ thực hành ở nhà.

Điều kiện chung mà Chương Trình Ngôn Ngữ đánh giá và điều trị gồm có:

 •  Rối loạn ngôn ngữ học thuật
 •  Mất khả năng ngôn ngữ
 •  Rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorders, hay ASD)
 •  Rối loạn nhận thức
 •  Chậm phát triển
 •  Hội Chứng Down
 •  Khó đọc
 •  Rối loạn về sự lưu loát (lắp bắp)
 •  Mất thính giác và điếc
 •  Rối loạn ngôn ngữ (diễn cảm, thực tế, lĩnh hội)
 •  Rối loạn cơ chức năng mặt-miệng
 •  Chấn thương đầu trẻ em hoặc các tổn thương thần kinh
 •  Cộng hưởng và những vấn đề có liên quan đến hở hàm ếch hoặc rối loạn cơ năng vòm miệng-họng
 •  Nuốt
 •  Rối loạn giọng nói

Chương Trình Ngôn Ngữ có các dịch vụ tại những địa điểm này: Children's Mercy Hospital, Children's Mercy Northland, Children's Mercy South, và Scottish Rite.

Đánh Giá Ngôn Ngữ 

Liệu Pháp Ngôn Ngữ 

Gặp Gỡ Ban Chuyên Gia Trị Liệu Về Lời Nói-Ngôn Ngữ

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital