Vietnamese Các Chuyên Gia Thính Học và Các Chuyên Gia Trị Liệu về Lời Nói-Ngôn Ngữ là ai? (What are Audiologists and Speech-Language Pathologists?)

عربي

  Somali 

Tiếng Việt 

English 

  Français

Español

Phòng Khám Nghe và Nói của Children's Mercy Hospitals and Clinics cung cấp dịch vụ thính giác và trị liệu về lời nói-ngôn ngữ cũng như liệu pháp điều trị dành cho trẻ em mắc chứng  rối loạn giao tiếp.

Phòng Khám Nghe và Nói có đội ngũ các chuyên gia sau đây chăm sóc cho trẻ: các chuyên gia thính học và chuyên gia trị liệu về lời nói-ngôn ngữ.

 

Chuyên Gia Thính Học

Thính học là một phần của ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề về thính giác, về sự thăng bằng và các vấn đề liên quan.

Các chuyên gia thính học là những nhà chăm sóc sức khỏe chuyên chẩn đoán, quản lý và điều trị các vấn đề về thính giác.

Tại Bệnh viện Children's Mercy, các chuyên gia thính học kiểm tra xem trẻ có thể nghe được trong phạm vi bình thường không. Nếu không, họ sẽ tìm hiểu xem ở  tần số âm thanh nào thì trẻ khó nghe, cũng như trẻ mắc chứng khiếm thính loại nào và đến mức độ nào. Nếu chuyên gia thính học phát hiện ra rằng trẻ mất khả năng thính giác, họ sẽ cho trẻ, gia đình của trẻ và nhân viên y tế khác biết về kế hoạch hành động để giúp trẻ.

Chuyên gia thính học có bằng cấp về lĩnh vực thính học, bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Một chuyên gia thính học được cấp chứng chỉ sẽ có các chữ CCC-A hoặc FAAA phía sau tên của họ. CCC-A viết tắt cho chữ Certificate of Clinical Competence (Chứng Chỉ Kỹ Năng Chữa Trị-Thính Học), nghĩa là chuyên gia thính học được cấp chứng nhận làm việc trong các trường hợp chữa trị với các bệnh nhân. Chứng nhận này do Hiệp Hội Ngôn Ngữ Nghe Nói Hoa Kỳ (American Speech-Language-Hearing Association, hay ASHA) cấp. Để làm việc tại Bệnh viện Children's Mercy, một chuyên gia thính học phải có chứng nhận này. FAAA là viết tắt của chữ Fellow of the American Academy of Audiology (Hội Viên Viện Hàn Lâm Thính Học Hoa Kỳ - American Academy of Audiology, hay AAA). AAA là một hiệp hội ngành thính học.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang  Chương Trình Thính Học

Trở về đầu trang

  Chuyên Gia Trị Liệu Về Lời Nói-Ngôn Ngữ (Speech-Language Pathologist, hay SLP)

Khoa trị liệu về lời nói-ngôn ngữ là một phần của ngành khoa học về  các rối loạn giao tiếp

Các chuyên gia trị liệu về lời nói-ngôn ngữ giúp trẻ phát triển các kỹ năng giao tiếp và làm việc với các vấn đề về ngôn ngữ, lời nói, giao tiếp nhận thức, giọng nói, nuốt và sự lưu loát. Họ thường được gọi là chuyên gia trị liệu về ngôn ngữ.

Các chuyên gia trị liệu về ngôn ngữ có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, và phải trải qua một chương trình đào tạo trước khi khám bệnh cho bệnh nhân. Với chương trình đào tạo này, một chuyên gia trị liệu về ngôn ngữ sẽ nhận được Chứng Chỉ Kỹ Năng Chữa Trị (CCC-SLP). Cũng giống như CCC-A đối với chuyên gia thính học, chứng nhận dành cho những chuyên gia trị liệu về ngôn ngữ do Hiệp Hội Ngôn Ngữ Nghe Nói Hoa Kỳ (ASHA) cấp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang  Chương Trình Ngôn Ngữ

Trở về đầu trang

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital