Vietnamese Điều Phối Các Nhóm Chăm Sóc (Coordinating Care Teams)

عربي

  Somali 

Tiếng Việt 

English 

  Français

Español

Phòng Khám Nghe và Nói của Children's Mercy Hospitals and Clinics phối hợp làm việc chặt chẽ với các phòng khám/các khoa khác trong toàn bệnh viện. Phòng khám giới thiệu các dịch vụ thính giác cho Phòng Khám Tai, Mũi, và Họng tại Children's Mercy Hospital và Children's Mercy South.

Chương Trình Thính Học cũng phối hợp với Khoa Huyết Học/Ung Thư để kiểm tra thính giác cho trẻ đang được hóa trị. Các chuyên gia thính học làm việc với các nhóm điều trị cho bệnh nhân nội trú để khám cho những trẻ có thể có nguy cơ bị mất thính giác, như những trẻ được điều trị viêm màng não hoặc tổn thương đầu tại bệnh viện Children's Mercy.

Tất cả các trẻ em tại Đơn Vị Chăm Sóc Tích Cực Trẻ Sơ Sinh (Neonatal Intensive Care Unit, hay NICU) đều được đánh giá thính giác trước khi các em có thể rời khỏi bệnh viện Children's Mercy. Những trẻ nào do các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giới thiệu cũng được đánh giá thính giác hoặc nếu các em đến để được đánh giá ngôn ngữ.

Phòng Khám Nghe và Nói cũng làm việc trong các nhóm tại các phòng khám sau đây:

Phòng Khám Sứt Môi/Hở Hàm Ếch

Phòng Khám Chẩn Đoán Phát Triển (Bệnh Tự Kỷ)

Phòng Khám Hội Chứng Down

• Phòng Khám Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh (Neonatal Infant Care Clinic, hay NEON) 

 

Phòng Khám Sứt Môi/Hở Hàm Ếch

Phòng Khám Sứt Môi/Hở Hàm Ếch được đặt tại Children's Mercy Hospital và Children's Mercy South. Phòng khám có nhiều khoa, bao gồm khoa Nghe và Nói. Khi trẻ em mắc những rối loạn này đến phòng khám,, các em có điều kiện gặp gỡ nhiều chuyên gia khác nhau trong cùng một lần khám. Vào cuối mỗi buổi khám lâm sàng, toàn bộ nhóm sẽ tập trung lại và lập một kế hoạch chăm sóc cho từng trẻ. Nhóm gồm có:

• Thính học

• Răng/Chỉnh Hình Răng

• Tai, Mũi, và Họng

• Di truyền học

• Tư Vấn Về Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ

• Điều dưỡng

• Dinh dưỡng

• Liệu Pháp Hướng Nghiệp

• Phẫu Thuật Tạo Hình

• Tâm Lý Học

• Công Tác Xã hội

• Trị Liệu Về Lời Nói-Ngôn Ngữ

Trở về đầu trang 

 

Phòng Khám Chẩn Đoán Phát Triển (Bệnh Tự Kỷ)

Phòng Khám Chẩn Đoán Phát Triển được đặt tại Children's Mercy South. Phòng khám là cơ hội dành cho các em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ được các chuyên gia khác nhau khám trong mỗi lần thăm khám. Các em và gia đình sẽ gặp gỡ một chuyên gia từ mỗi khoa trong lần thăm khám đầu tiên, thường kéo dài từ 2 đến 2½ giờ. Một tuần sau, các em và gia đình trở lại phòng khám, gặp gỡ nhóm chuyên để được giải thích và thảo luận về kết quả. Cuộc họp này thường kéo dài một giờ. Nhóm bao gồm:

• Thính học

• Khoa Nhi về Phát Triển

• Liệu Pháp Hướng Nghiệp

• Tâm Lý Học

• Công Tác Xã hội

• Trị Liệu Về Lời Nói-Ngôn Ngữ

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng của phòng khám và chọn đường liên kết "Con Của Tôi Có Thể Mắc Chứng Bệnh Tự Kỷ Không?" từ trình đơn tại www.childrensmercy.org/content/view.aspx?id=11102 

Trở về đầu trang 

  

Phòng Khám Hội Chứng Down

Phòng Khám Hội Chứng Down được đặt tại Children's Mercy Hospital. Phòng khám này tạo điều kiện cho các em mắc Hội Chứng Down được gặp gỡ nhiều chuyên gia trong mỗi chuyến thăm khám. Buổi khám lâm sàng thường trực được tổ chức mỗi tuần một lần dành cho các em từ sơ sinh đến 10 tuổi. Buổi khám lâm sàng dành cho trẻ vị thành niên được tổ chức một năm bốn lần dành cho trẻ trên 10 tuổi. Nhóm bao gồm:

• Thính học

• Hành Vi và Phát Triển

• Tai, Mũi, và Họng

• Dinh dưỡng

• Liệu Pháp Hướng Nghiệp

• Khoa Nhi

• Trị Liệu Về Lời Nói-Ngôn Ngữ

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tập sách hướng dẫn trực tuyến của phòng khám tại  http://cmh.edu/content/uploadedFiles/Departments/Genetics/Down_Syndrome_Clinic/Down%20Syndrome%20Clinic%20Brochure.pdf

Trở về đầu trang

 

 

Phòng Khám Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh (Neonatal Infant Care Clinic, hay NEON)

Phòng khám NEON được đặt tại lầu một của Phòng Khám Chăm Sóc Đặc Biệt tại Children's Mercy Hospital. Phòng khám này là phòng khám theo dõi đối với các nhóm trẻ sơ sinh có nguy cơ cao từ Đơn Vị Chăm Sóc Tích Cực Trẻ Sơ Sinh (Neonatal Intensive Care Unit, hay NICU). Các nhóm này bao gồm các trẻ sơ sinh rời khỏi NICU và yêu cầu  ECMO hoặc phương pháp trị liệu làm mát, và trẻ sơ sinh được chẩn đoán mắc bệ nh Thoái Vị Cơ Hoành Bẩm Sinh (Congenital Diaphragmatic Hernia, hay CDH). Phòng Khám NEON cũng khám cho trẻ sơ sinh có các vấn đề y tế phức tạp khác.

Trở về đầu trang

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital