Somali Su’aalaha Had iyo Jeer La iswaydiiyo(Frequently Asked Questions)

عربي

Somali

Tiếng Việt 

  English 

Français

  Español

Liiska su'aalaha had iyo jeer la iswaydiiyo ee soo socda ee kusaabsan Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ee Children's Mercy Hospitals and Clinics.

 1. Waa maxay adeegyada maqalka ee Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ay bixiyaan?
 2. Waa maxay adeegyada hadalka iyo luuqadu Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ay bixiyaan?
 3. Cunnugu miyuu u baahan yahay in loo gudbiyo so uu ula kulmo khabiirka maqalka ama khabiirada bartay xanuunada hadalk iyo luuqada?
 4. Miyey jiraan caawimaad lacageed oo laga heli karo cisbitaalka?
 5. Sidee ay waalidku u awoodi karaan in ay ka caawiyaan cunnuga sidii uu u xidhan lahaa aalada Maqalka sahasha?
 6. Muddo intee leeg ayuu cunnugu xidhnaanayaa maalin kasta aalada Maqalka sahasha each?
 7. Sidee baa loo daryeelaa aalada Maqalka sahasha?
 8. Sidee baa loo nadiifiyaa aalada Maqalka sahasha?
 9. Haddii cunnugu dhidido marka uu xidhan yahay aalada maqalka, miyuu xumaanayaa?
 10. Sidee ayaa loo hagaajin karaa codka jiriqsiga ee aalada maqalka?
 11. Waa maxay calaamada ganacsi ee ugu wanaagsan dhagaxaanta aalada maqalka?
 12. Maxay tahay in lasameeyo haddii ay ka halowdo cunnuga aalada maqalku?
 13. Ma caadibaa in dhagaha caruurtu ay kasoo bixi karaan dhukay badan marka ay xidhaa aalada Maqalka sahasha?
 14. Miyey tahay in waalidku nadiifiyaan dhagaha cunnugooda?
 15. Waa maxay dhagta daabaashuhu "swimmer's ear"?

Waa maxay Adeegyada Maqalka ee ay Rugta Caafimaadku Maqalka iyo Hadalku Bixisaa?

Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalku waxay leedahay adeegyo kaladuwan oo maqalka kaas oo salka ku ahaya da'da iyo herka koboca cunnuga.

Marka lasamaynayo qiimaynta maqalka, khabiirka maqalkal ayaa u doora noocyo kala duwan oo baadhitana cunnugii kasta kaas oo salka ku ahaya da'da iyo herka koboca. Baadhitaanad waxaa kujira:

 • Sound booth qiimaynta goobta maqalka
 • Baadhitanka bixista "Otoacoustic emission"
 • Auditory brainstem response
  • Suuxitaan "Sedated ABR"
  • Hurdo guuris "Sleep deprived ABR"
 • Qaab ciyaar lagu dabiqay "Play conditioned audiometry"
 • Maqlka iyo adeegyada

Fadlan booqo Baadhitaanka Maqalka Cunnuga bogga macluumaad intaas dhaafsiisan.

Ku noqo kor

Maxay Adeegyada Hadalka iyo Luuqadu ee Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ay Bixiyaan?

Khabiirada bartay Cudurada Hadlka-luuqada ee Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka waxay qabtaan qiimayn farabadan, oo ay kujirto:

 • Qiimaynta Hadalka iyo luuqada (khabiirku sidoo waxaa uu sameeyaaan qiimaynta hadalka waqtigan)
 • Qufaca Daran/qiimaynta xadhiga codka "paradoxic vocal cord dysfunction"
 • Akhriska/qiimaynta arag la'aanta

Caruurta laga yaaba sidoo kale in ay hekaan daaweeynta hadalka iyo luuqada. Qofka ama kooxda ladawayanayo waxaa ku jira:

 • Qeexitaanka fikirkaaga sidaas wax ku dareentay/barashada codaynta
 • Luuqada
 • Codka
 • Fasiixnimada Hadalka
 • Jabaq celinta
 • Waxbarashada barbaraarinta
 • Barshada akhriska iyo qorista waqtiga hore

Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ee Children's Mercy South sioo kale waxay leedahay barashda codaynta kooxda (heerka I iyo II). Caruurta waxaa waajiba ugu yaraan in ay ahaadan da'da 4 sannadood ee fasalk kowaad ayaa kooxaha lagu darayaa.

Ku noqo kor

Miyuu Cunnuga Ubaahan yahay Gudbitaan Si uu ula kulmo Khabiirka ama HadalkaRe-Luuqad ee jooga Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka?

Qorsheyaal badan oo caymisk ah ayaa u baahan gudbinta dhaqtark. Qoysku waxay heli karaan in loo gudbiyo Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka dhaqtarka caruurta, dugisga, wakaalada daryeelka caafimaadka ama ururada kale ee waxbarshada iyo arimaha bulshada.

Maskaxda kuhay in barnaamijyada gobolaka iyo qorshayaasha Medicaid ay waajib kutahay in ay oggolaadaan booqashooyinka bukaansocodka cunnuga.

Ku noqo kor

Miyey jirtaa Wax Caawimaad Lacageeda oo Laga Heli Karo Cisbitaalka?

Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka uma baahna gubinta in ay ku eegto cunnuga, illaa shirkdada caymiska cunnugu ay u baahanayso in cunnuga qaato. Waxay muhiim u thaya qoyska si ay u hubiyaan heshiiska caymiskooda. Shaqaaluhu waxay talo ahaan u soo jeedinayaan in qoysku waysiiyo shaqtarka gudbin qoraala.

Children's Mercy Hospitals iyo Clinics waxay leeyihiin talabixinta lacagta iyo qabanqaabooyin kale oo lacag bixina. Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka waxay leedahay aalada maqalka iyo lacagaha deeq bixinta ee daaweeynta dabiiciga ah.

Macluumaad intaas dhaafsiisan, waca telefanka talasiinta lacagta ee (816) 234-3559.

Ku noqo kor

Sidee Ayeey Waalidku u Caawin Karaan Cunnugooda si uu u Xidho Aalada Maqalka Sahasha?

Mararka qaarkood badalista xidhashada Aalada Maqalka sahasha way ku adag tahay caruurta.

Isku day si aad u xidhato Aalada Maqalka sahasha oo aad ugu raaxaysato. Gasho aalada Maqalka sahasha oo bilow inaad kula ciyaarta ilmaha markiiba. Haddii cunnugu uu jecel yahay muusikada, u daar CD ga uu ka helo oo lajaas. Haddii cunnugu uu jecel yahay inuu wax akhriyo, u gali aalada oo ha akhriyo buuga uu kahelo. Haddii cunugu jecel yahaysi uu ugu ciyaaro ciyaaro khaasa, dabadeed samee taa. Samee waxkastoo uu cunnugu kuraaxaysto. Haddii uu cunnugu uu iska saaro Aalada Maqalka sahasha, hadagaalin isaga/iyada. Kaliya uun kaqaad Aalada Maqalka sahasha, meel baydhsan ka dhig, oo ska cunto taga ama casho samaysta ama samee hawl maalmaalmeeda kale. Kadib marka shaqada laqbto, dib ugu xidh cunnuga aalada Maqalka sahasha oo bilow hawl kale oo madadaalaa. Isla marka, cunnugu uu garto marka uu isagu/iyadu ay xidhato aalada Maqalka sahasha, cunnugu aanu fejignaantiisa qaybsamin oo ku raaxaysto. Marka cunnugu uu iska saaro aalada Maqalka sahasha, qosolku wuu istaagayaa oo waalidkiisa/waalidkeeda ayaa u fiirsanaya shayada kale.

Haddii uu cunnugu uu xidho oo kaliya aalada Maqalka sahasha waqtiyada yar oo kooban, isku daya tan. Ugalia aalada Maqalka sahasha. Maaweeli cunnuga oo gabagabada hawsha dadka waaweeyn waa inay kasaaraan aalada Maqalka sahasha oo ay meel baydhsan dhigaan. Sii amaan farabadan cunnuga si aad u ilaaliso aalada muddo dheer oo kaafida si loo dhammaystiro hawsha. U ogolow cunnua inuu nususaaceeyo, then put the aids back in. Dhammaystir hawl kala oo dabadeedna mar labaad dadka waaweeyni waa in ka saaraan aalada Maqalka sahasha oo ay ka fogeeyaan. Kuceli hab-raacan ugu yaraan saddex jeer maalintii. Maalin kasta hawluhu waa in ay socdaan inka dheer. Habkan, cunnugu wuxuu garanayaa in aalada laga saari doono dhammaadka hawsha, sidaas daraadeed waxaa suurtogal ah in ay ka yaraato in cunnugu iska saaro/iska saarto.

Waxaad maskaxda ku haysaa in himilada cunnuga loogu talo galay ay tahay si uu u xidho aalada Maqalka sahasha dhammaan saacadihiisa/saacadaheeda uu shaqaynayo maalin walba. Afkaarahani waa in ay ka caawiyaan cunnuga barashada sida loo xidho aalada Maqalka sahasha. Dhammaadka bil kasta, cunnugu waa inuu xidhaa aalada Maqalka sahasha markasta oo uu/ay tooso. Marka cunnugu uu yeelo aalada Maqalka sahasha hawlaha ku liis garaysan xagga sare, kubilow lamacaamilka aalada Maqalka sahasha inay qayb ka tahay dharka cunnuga. Marka cunnugu uu labisto aroortii, u gali aalada. Marka cunnugu uu dharka iska saaro, kasaar aalada. Sida dhaqsiyaha badan ee uu cunnugu u gaadho heerkan, waxay tahay sida hadalka, luuqada ama barashada cunnugu uga sii raynayso.

Waalidku waa inay laxidhiidhan khabiiradooda maqalka haddiii ay dhibaato ka haysato cunnugoodu in uu xidho aalada. Khabiirada maqalka ee ku sugan Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ayaa si farxadi kamuuqato ula shaqayn doona cunnuga iyo waalidiinta.

Ku noqo kor

Intee in La Eg Ayuu Cunnuga Xidhnaan Maalin Kasta Karaa Aalada Maqalka Sahasha?

The khabiirada maqalka ee Children's Mercy Hospitals iyo Clinics waxay jecel yihiin in ay us sheegaan caruurtooda aalada Maqalka sahasha oo hadda qayb kamida dharkooda. Sidaas daraadeed, marka cunnugu labisto aroortii, waa inay gashadaan shaadhaka, nigisyada iyo Aalada Maqalka sahasha. Marka cunnugu iska saaro dharka habeenkii, waa in ay iska saaraan shaadhka, iska saaraan nigisyada oo ay iska saaraan Aalada Maqalka sahasha. Caruurtu waa inaanay xidhan Aaladooda Maqalka sahasha marka ay hurdaan, maydhanayaa/qubaysanayaan ama dabaalanayaan ama qaylada dheer ee xeeran.

Waqtiga badan ee caruurtu ay ku qaadato xidhashada Aaladooda Maqalka sahasha, waxay ka dhigan tahay hadalkooda, luuqadooda, barashadooda iyo natiijooyinkooda buslsho oo kasii wanaagsana.

Marka Aalada Maqalka sahasha aanay kujirin dhagaha, waa in galiyaan mishiinka wax qalijinta loo isticmaalo halkaas oo ay ku bad helayaan ama ay ku qalalayaan. Aalada Maqalka sahasha waa inaan waligeed la dhex galin jeebada, laduldhigin miiska bunka ama aan la dhex galin shandadaha dhabarka lagu qaato. Waa in aan lasii dhexmarin miishiinka dharka dhaqa, waa in aanu cunin ay ama aanay buugaagtu burburin!

Ku noqo kor

Sidee ayaa loo Daryeeli karaa aalada Maqalka sahasha?

Caruurta dhalinyarada ah, dadka waaweeyni waa in ay dhagaystaan Aalada Maqalka sahasha maalin walba kahor intaanay gashan si ay u hubiyaan in aaladuhu ay si saxa u shaqaynayaan.

Haddii ay jirto wax cilado ah oo haysta aaladaha sida haddii aanaya cod jirin, ama ay kayara dagan tahay sidii caadiga ahaa, aanay dhaqdhaqaaq lahayn ama shaqada aalada maqalku ay shidan tahay ama dansan tahay, kabadal dhagaxa.

Haddii dhagaxa cusubi aanu xalin cilada, kanadiifi maraaraha dhagta wareegyada dhukayga ee/ama kabuufi si aad u hibiso in dhukaygu aanu xidhin tuunbada.

Haddii midna ciladahani aanay xalin cilada, soo celi Aalada Maqalka sahasha Rugta Caafimaadka ee Maqalka iyo Hadalka si ay u dayactiraan. Marka la keenayo Aalada Maqalka sahasha, waxaa jira foomka dayactirka si loo buuxiyo. Waxaa lagala soo bixi kartaa adigoo gujinaya aalada maqalka repair form sidoo kale waxa laga helayaa wax kusaabsan foomamka.

Ku noqo kor

Sidee baa loo Nadiifin karaa aalada Maqalka sahasha?

Aalada Maqalka sahasha waxaa lagu nadiifi karaan maro qalalan. Maraaryasha dhagta waxaa laga nadiifin karaan laalaabka uu dhukaygu kujiro. Haddii laalaabka uu dhukaygu kujior aan laga soo saarin dhamman dhukyaga, kagasaar aalada maqalka mashkax dhageed oo ka afuuf hawada xagga danbe kaga jita oo foorari laablaabka dhagta. Haddii cunnugu wareega dhagtiisu ay leedahay maraaryo, waxay isku badaylaysaa huruud muddo waqtiya. Qadar nadiifin ayaa badalaya taas

Ku noqo kor

Haddii Cunnuga uu Dhidido Marka uu Xidhan yahay Aalada Maqalka Sahasha Miyey Burburaysaa?

Maya. Sida elektaroonada kale, qoyaank u uma wanaagsana aalada maqalka, laakiin midkoodna waxba yeelimayaan. Hubi inaad ilaaliso aalada Maqalka sahasha qalajiye lagu dhex rido marka aan la isticmaalayn. Kalaahadal khabiirada maqalka waxa kusaabsan alaabooyinka kuwaas oo kaa caawin kara kailaalinta dhididka aalada Maqalka sahasha, ama wax kusaabsan biyaha ku samaysmaya dhukayga.

Ku noqo kor

Sidee Baa Dhawaqa Jiriqsiga ee Aalada Maqalka loo Rakibi Karaa?

"Squealing" ama qaylada codka sare waxaa lagu magacaabaa jawaab celin. Tani waxay dhacdaa marka dhawaqa uu katagayo maqalka uu dib ugu soo laabto aalada cod kordhiyaha.

Jawaab celintu waxay badaniyaa u dhacdaa arimahan (inta ugu badan ilaa inta ugu yar ayaa suurta gala in ay dhacdo):

 • Maraarta dhagtu ma gaadho illaa gudaha dhagta cunnuga.
 • Maraarta dhagtu aad ayey u yar tahay.
 • Waxaa jira shay aad ugu dhawa aalada maqalka sahasha.
 • Waxaa jira dhukay badan oo kujira daloolka dhagta.
 • Waxaa jira dilaac ku yaala tubing ama qalooca-dhagta.

Haddii ciladi ay tahay dhukayga kujira daloolka dhagta ee cunnuga, waca dhaqtarka caruurta ee Dhagta, Sanka ama Cunaha (ENT) dhaqtarka kasaaraya dhukayga. Ha isticmaalin cudbiga kamasax si aad ugu soo saarto dhukayga. Daloolka dhagta caruurtu aad ayuu u yar yahay oo nadiifintanai waxay cadaadis ku keenaysaa in dhukaygu hoos usii galo daloolka.

Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka waxay caawin karaa dhammaan dhibaatooyinka kale haddii aalada maqalku ay leedahay dhawaq aad u sareeya, laakiin maraaryasha dhagtu ay dhammaantoodku jiraan dhagtiisa oon shayna aan ugu dhawayn aalada maqalka, dabadeed Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ayey tahay inay jeeg gareeyaan aalada maqala. Waxaa muhiim u ah, in aalada maqalkau iyo maraaryaha dhagtuba dhammaan lala yimaado xilliga balanta; hatuurin aalada maqalka si loo hagaajiyo. Fadlan booqo contact information bogga waqtiyad balamaha.

Ku noqo kor

Waa maxay Sumada ugu Wanaagsan ee Dhagxaanta Aalada Maqalka Sahash?

Children's Mercy Hospitals and Clinics ma caawiyo inaba sumada dhagaxaanta dhagxaanta. Illaa iyo inta xajmiga saxda haa laga isticmaalayo, sumadina inay shaqayso.

Ku noqo kor

Maxaa La Sameynayaa Haddii Cunnuga ka Halawdo Aalada Maqalka Sahasha?

Lumitaanka iyo jabitaanka oo kaliya ayaa lagu andocoon karaa hal waqti wax kusaabsan aalada maqalka sahasha, waqtiga damaanada guddaheed. Haddii uu cunnugu lumiyo aalada maqalka oo aanu markaa ku andacoonin in ay ka luntay ama ay ka jabtay aaladu, waalidku waa inay wacaan Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ama ay guijyaanhalkan si ay uga helaan foomka lumida iyo jabista. Foomka lumitanka iyo jabistu waxay u baahanyihiin saxeexa waalidka oo lagu horsaxeexay nootaayada horteeda. Waxaa jira nootaayo laga heli karo goobtii kasta ee Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka. Sidoo kale, bankiyada badankoodu waxay leeyihiin nootaayo.

Marka foomka loogudbiyo Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka, khabiirka maqalka ayaa wareegto u diri doona shrikadda aalada maqalka. Aalada maqal cusub ayaa loo dalban doonaa bukaanka. Lacag ayaa laga yaaba in laga qaado ku andacoodista lumitanka iyo jabista haddii caymiska cunnugu aanu bixin lacagta aalada maqalka. Xilliga cunnuga uu sugayo aalada maqalka cusub int ay u imanayso Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ayaa siin doonta cunnuga aalda kumeelgaadha haddii la heli karo mid. Fadlan wac Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka macluumaad intaas dhaafsiisan oo kusaabsan aalada kumeelgaadhka ah ee maqalka.

Ku noqo kor

Ma Caadi Ayey u Tahay Dhagaha Caruurta si ay u Samayso Dhukay Badan Marka Ay Xidhaan aalada Maqalka Sahasha?

Haa, waa caadi ayey utahay in dhagaha Caruurtu ay saameeyaan dhukay badan marka ay xidhaan aalada Maqalka sahasha. Marka aalada maqalka lagaliyo dhagta, qanjidhada dhukayga ayaa sameeya dhukay badan waayo dhagtu waxay ka fikirtaa aalada maqalka in shay qalaad ku tahay jidhka. Dhagtu waxay soo saartaa dhukay si ay ugu caawiso kala jabinta aalada jidhka ku cusub oo ay nadiifiyaan marinka dhagta. Shay isla mida ayaa kudhaca afka marka xajiyayaal la dhexgaliyo ilkaha; afka ayaa ka fikira xajiyayaasha in ay yihiin shay kucusub jidhka oo sameeya calyo badan si ay u burburiyaan shayga jidhka kucusub.

Ku noqo kor

Waalidku Miyey Nadiifinayaan Dhagaha Cunnuga?

Waligaa ha isticmaalin cudbi inaad ku nadaiifiso daloolalka dhagaha cunnuga. Dhagta caruurtu aad yaey uyar tahay. Way fudud tahay in wax yeelo ay soo gaadho xuubka dhagta ama qaybta dhexe ee dhagta iyadoo hore ugu sii durkaysa dhagta guddaheeda.Haddii uu cunnuga ku leeyahay dhukay daloolkiisa/daloolkeeda, kunadiifinta cudbigu waxay kaliya oo ay ku sii durkinaysaa daloolka, kaas oo sababi akra dhibaatooyin. Sidoo kale, jug ayaa soo gaadho kara haddii cunnugu uu qufacao, hindhiso ama uu u dhaqaaqo si lama filaana xilliga lanadiifinaya dhagta. Haddii ay iu eeg tahay sida cunnugu u baahan yahay in loo naddiifiyo dhagihiisa/dhagaheeda, lahadal dhaqtarka cunnuga ama Dhagta, Sanka ama Cunaha (ENT).

Ku noqo kor

Waa Maxay Dhagta Dabaashuhu "Swimmer's Ear"?

Swimmer's ear (external otitis) waa xanuun kudhaca marinka dhagta oo ay badaniyaa sababto jeermis dhaliye khafiifa oo kudul naban daloolka. Marka qoyaanku isku xeero daloolka dhagta, dhagahu xanuun ayey qaadaan. Swimmer's ear way fududahay badaniyaa in ladaweeyo, laakiin daryeelka xilli hore ayaa ah habka ugu wanaagsan si looga dheeraado dhibaatooyinka badan oo halisa. Calaamadaha swimmer's ear waa cuncun iyo dhaga xanuun, dareenka dhagaha oo awdma, xanuuna marka dhagta loo dhaqaajiyo kor iyo hoos, xanuun marka dhagta la riixo, ama wax dhagta kayimaada. Haddii waalidku uu ka fikiro cunnuga uu qabo xanuunka swimmer's ear, laxidhiidh dhaqtarka cunnuga ama Children's Mercy Hospital Khadka macluumaadka ee telefanka (816) 234-3188.

Macluumaad intaas dhaafsiisan kala xidhiidh fadlan oo booqo swimmer's ear care card.

Ku noqo kor

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital